Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Buurtvereniging Seghwaert op Dreef (SOD)

Op dinsdag 20 maart vindt de jaarlijkse ALV plaats. De ALV begint om 20.00 uur, en wordt gehouden in de Patio aan de Gaardedreef 189 te Zoetermeer.

Bijbehorende stukken vindt u hieronder. Bladeren kan met de pijl-knoppen onder elk stuk. Dezelfde stukken zijn ook, afgedrukt, beschikbaar op De Patio.


Als lid van SOD, bent u op deze avond van harte welkom. De agenda en de bijbehorende stukken vindt u 14 dagen van te voren op onze website: www.seghwaertopdreef.nl. We hopen u op 20 maart te zien.

Het Bestuur van Buurtvereniging Seghwaert op Dreef

Agenda ALV 20 maart 2018(1)

 
Concept jaarrekening 2017 (2)

 
concept verslag Algemene Leden Vergadering maart 2017(3)

 
jaarverslag 2017(4)

 
Bijlage 2 verslag extra Algemene Ledenvergadering(5)