Buurtkrant

Voortaan in 2016 verschijnt de “Seghetmaer”nog maar één keer per jaar, namelijk in januari 2016.

Kopij kunt u, één maand voordat het boekje uitkomt, aanleveren bij Marianne Nieuwlaat, Dadelgaarde 12, 2723 BK Zoetermeer, of via redactie@seghwaertopdreef.nl.

De redactie bestaat uit: Marianne Nieuwlaat, Jacqueline Nieuwlaat en Ellie Friebel. Wim van Herpen is onze vaste fotograaf.

Redactie Seghetmaer2

Hier kunt u de laatste Seghetmaer bekijken:

 http://issuu.com/stichtingmeo/docs/160018_seghwaert_-_seghetmaer_activ?e=10113032/32902358

Redactievergadering: Ellie Friebel, Marianne Nieuwlaat en Sophie Veeken