Nieuwjaarsreceptie S.O.D.: fotorapportage

Vrijdagavond 12 januari hield de Buurtvereniging Seghwaert op Dreef haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze receptie kon men ook kennismaken het nieuwe bestuur. De voorzitter hield een korte toespraak. In deze toespraak werd teruggekeken op 2017.
En de speerpunten voor 2018 bekend gemaakt: de ouderen en de jeugd.

Het belang van vrijwilligers werd nogmaals onderstreept. Zij zorgen er immers voor dat de activiteiten goed verlopen, en staan altijd klaar voor de deelnemers aan deze activiteiten.
De vrijwilliger van het jaar werd ook bekend gemaakt! Henk, dank voor al je inzet, en nogmaals van harte gefeliciteerd!