Kindertekencursus

Iedere dinsdagmiddag geeft José Koebrugge, van 16.00 -17.00 uur, in de Patio aan de Gaardedreef 189 te Zoetermeer: een kindertekencursus. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.


U kunt u kinderen aanmelden bij José Koebrugge: josekoebrugge@hotmail.com
of 06-10678649.

Nieuw bestuur bij Seghwaert op Dreef !!!!!!


Hierbij hebben wij het genoegen aan te kondigen dat gedurende de eerste bestuursvergadering na de Algemeen Leden Vergadering, op 11 april 2017, de functies onder de kandidaten toegekend zijn.

Voorzitter: Konnie Ludwig.
Penningmeester: Hans van de Meer (zet zijn functie door).
Secretaris: Michèle Lagoutte ( PR en Jeugdcommissie).
Lid: Marleen Chatrer (Communicatie – Website – Jeugdcommissie).
Lid: Gertjan Bossink (Ledenadministratie).
Toekomstige Lid: Remco Bloemsaat (Facilitaire Dienst en Planning van Accomodaties).

Jan Nieuwlaat: Tijdelijk ter ondersteuning van het bestuur.
Hans Fossen: Tijdelijk ter ondersteuning van het bestuur.

De kern van het bestuur is er al, maar wij zijn er nog niet, wij kunnen best nog een paar bestuursleden erbij hebben, waaronder een Notulist en een (Digitaal) Archivaris. Verder kunnen wij extra barvrijwilligers en mensen die hand-en-spandiensten kunnen verlenen. Mocht je je geroepen voelen om ons team te komen versterken meld je aan via:

☎: 079-8882396
of @: voorzitter@seghwaertopdreef.nl
of bij Vip voor vrijwilligers Zoetermeer

Hierbij een foto waarop Jan Nieuwlaat traditiegetrouw de voorzitter-hamer aan Konnie Ludwig overhandigt.