Nieuw bestuur bij Seghwaert op Dreef !!!!!!


Hierbij hebben wij het genoegen aan te kondigen dat gedurende de eerste bestuursvergadering na de Algemeen Leden Vergadering, op 11 april 2017, de functies onder de kandidaten toegekend zijn.

Voorzitter: Konnie Ludwig.
Penningmeester: Hans van de Meer (zet zijn functie door).
Secretaris: Michèle Lagoutte ( PR en Jeugdcommissie).
Lid: Marleen Chatrer (Communicatie – Website – Jeugdcommissie).
Lid: Gertjan Bossink (Ledenadministratie).
Toekomstige Lid: Remco Bloemsaat (Facilitaire Dienst en Planning van Accomodaties).

Jan Nieuwlaat: Tijdelijk ter ondersteuning van het bestuur.
Hans Fossen: Tijdelijk ter ondersteuning van het bestuur.

De kern van het bestuur is er al, maar wij zijn er nog niet, wij kunnen best nog een paar bestuursleden erbij hebben, waaronder een Notulist en een (Digitaal) Archivaris. Verder kunnen wij extra barvrijwilligers en mensen die hand-en-spandiensten kunnen verlenen. Mocht je je geroepen voelen om ons team te komen versterken meld je aan via:

☎: 079-8882396
of @: voorzitter@seghwaertopdreef.nl
of bij Vip voor vrijwilligers Zoetermeer

Hierbij een foto waarop Jan Nieuwlaat traditiegetrouw de voorzitter-hamer aan Konnie Ludwig overhandigt.

Workshop project “Fietsen in Zoetermeer” bij Seghwaert op Dreef

Zoetermeer is een van de mooiste fietssteden van Nederland. Daarom wil ik de Zoetermeerse inwoners vragen om een schilderijtje te schilderen van 10×10 cm.
Het schilderijtje wordt geschilderd met acrylverf en het thema is een fietsje.
Iedereen kan en mag mee doen.

1000 canvasdoekjes met een fietsje. Formaat 10/10 cm.

De expositie van dit project vindt plaats van 17 sept. tot 1 okt 2017 in ateliercomplex BaZtille  Rokkeveenseweg 46c Zoetermeer.
Alle schilderijtjes  tesamen vormen een groot kunstwerk van 2 bij 5 meter.

Dit grote werk wordt geschonken aan een instelling binnen Zoetermeer. Suggesties zijn van harte welkom.
Vele groepen doen al mee o.a. schildergroepen, piëzo, scoutinggroepen, Ipse de bruggen, zorginstellingen, vriendengroepen, sportgroepen en scholen.
Ook inwoners van Zoetermeer die niet aangesloten zijn bij een instelling of groep worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Doordat het gehele project wordt gesubsideerd door Fonds 1818, het Zoetermeerfonds, gemeente Zoetermeer, stichting Floravontuur, Baztille en de buurthuizen zijn er voor deelname geen kosten aan verbonden.