Seghwaert maakt Vaart

Op 20 februari is in de wijk Seghwaert het project – Seghwaert maakt Vaart – gestart.
DEZo (Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer), stichting Piëzo en de gemeente Zoetermeer zijn de initiatiefnemers van dit project. Het project heeft ten doel om de bewoners van Seghwaert te helpen om energie in eigen huis te besparen.
Seghwaert op Dreef biedt onderdak aan het project om te vergaderen, om energieambassadeurs op te leiden, om een spreekuur over energiebesparing te houden en informatiebijeenkomsten te houden voor de bewoners van Seghwaert.

Bij de aftrap was ook Eline van den Ende, studente aan de TU Delft, aanwezig. Voor haar afstudeerscriptie aan de TU doet zij onderzoek naar de mening van bewoners over de rol die de gemeente aan moet nemen in het realiseren van aardgasloze wijken.
Daarvoor heeft zij, als casus, de wijk Seghwaert uitgekozen. Uiteraard heeft Seghwaert op Dreef haar de ruimte gegeven om in de Patio inwoners van de wijk te interviewen.
Jan Nieuwlaat (oud-voorzitter, erelid, en lid van het huidige bestuur) heeft daar ook aan meegedaan.