Voorjaarsdrive 2018 Bridgeclub Tuinen en Akkers

Op zaterdag 17 maart houdt de Bridgeclub Tuinen en Akkers zijn jaarlijkse Voorjaarsdrive in buurtcentrum ‘De Patio’, Gaardedreef 189 in Zoetermeer. De zaal is open om 9.00 uur, de drive begint om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur met de prijsuitreiking.

Op basis van de resultaten van de ochtend (zes ronden) worden de spelers voor de middagsessie (ook zes ronden) heringedeeld naar speelsterkte. Er kunnen maximaal 40 paren meedoen. Spelers die lid zijn van de NBB krijgen meesterpunten.

De kosten (inclusief lunch) bedragen 25,00 euro per paar. Inschrijving kan door overmaking van het bedrag op bankrekening NL11 INGB 0006259523 t.n.v. bridgeclub Tuinen en Akkers te Zoetermeer, onder vermelding van de namen en NBB nummers van beide deelnemers. Kom naar deze gezellige drive in de rookvrije zaal van de Patio.

Zie voor nadere informatie over de bridgeclub onze website: https://www.nbbclubsites.nl/club/22011 .